Pomiary


Posiadamy niezbędne kwalifikacje, przyrządy i doświadczenie aby rzetelnie wykonać prawie wszystkie pomiary elektryczne i nieelektryczne. Są to przede wszystkim pomiary:

  • rezystancji izolacji,
  • rezystancji uziemień,
  • pętli zwarcia,
  • wyłączników różnicowo-prądowych.

Wyszukiwarka